De Bavo Bloeit - Optreden in Kathedrale Basiliek Sint BAVO

Het Weilandensemble trad á capella en samen met het HASO op in de Sint Bavo.

De Nieuwe Bavo Bloeit vierde haar eerste lustrum. Zie ook https://denieuwebavobloeit.com/
De kerk stond vol met prachtige creaties van witte bloemen, gemaakt door 150 studenten en docenten van diverse Nederlandse opleidingen in de bloemsierkunst.

Vrijdagavond was er een optreden van diverse muziekgezelschappen:
Haarlems Jongerenkoor Level Up o.l.v. Maartje Keijzer
Weiland Ensemble o.l.v. Annelies Smit
Oratoriumkoor Kennemerland (OKK) o.l.v. Annelies Smit
Haarlems Amateur Symfonie Orkest (HASO) o.l.v. Annelies Smit