Weiland Ensemble trad op bij dodenherdenking
4 mei in kamp Sachsenhausen

Een grote afvaardiging van ons koor zong wederom op 4 mei in kamp Sachsenhausen bij Berlijn om de Nederlandse dodenherdenking muzikaal te omlijsten. De Nederlandse ambassade in Berlijn had het koor hiervoor uitgenodigd, net als in 2017.

We brachten voor deze gelegenheid een passend programma ten gehore. Ook hadden we voor deze gelegenheid twee Joodse liederen ingestudeerd.

We zongen bij de inleidende plechtigheid in een voormalige barak de ruim 200 bezoekers toe. Na de kranslegging zongen we aan de rand van  de “Fusilladeplatz”, gedurende dat alle bezoekers in een lange rij afdaalden in de kuil en elk een bloem bij de kransen legden.