Geschiedenis in kort bestek

Nadat  20 leden zich hadden aangemeld ging het koor op 1 november 1988 van start.  Voorzichtig werden in de  oefenruimte in het Ramplaankwartier naast “ons weiland” de eerste stappen gezet op het gebied van 4-stemmige samenzang. Zo groeiden we uit als gemengd koor uit Haarlem.
In de loop der jaren hebben verschillende dirigenten, waaronder Paul de Ridder en Hans van Rutten, het koor naar een hoger niveau gebracht, waarbij  ieder zijn/haar eigen inbreng heeft gehad in repertoire en klankkleur. Sinds 2010 staat het Weiland Ensemble onder de bezielende leiding van dirigent Annelies Smit.